Het verhaal van De Scharnier

 

Graag geven wij u via deze pagina nadere informatie rondom de ontwikkelproces van het project De Scharnier op Katendrecht. Een bouwproject als deze heeft uiteraard invloed op de leefomgeving. Daarom willen wij u zo open en transparant mogelijk informeren over de totstandkoming en uitwerking van het plan. Hieronder vindt u daarom de informatie over de achtergrond en de status van het plan en de communicatiemomenten. Onderaan de pagina kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkeling rondom het project. 

Lokaal initiatief

De stad Rotterdam blijft volop in ontwikkeling, ook Katendrecht. Er wonen steeds meer mensen in de stad. Dit vraagt om meer woningen en voorzieningen. Het project De Scharnier is een initiatief van stadsontwikkelaar New Industry en architect Kraaijvanger. Allebei lokale bekenden met een hart voor de stad en de wijk. Toen bekend werd dat de Globetrotter snel uit haar jasje groeit, bedachten zij het idee om op het grasveld een uitbreiding van de school te bouwen. Maar alleen een school vonden zij zonde van de schaarse grond en niet duurzaam.

Aantrekkelijke stad

Daarom maakten Kraaijvanger een ontwerp met een combinatie van een school met daarboven woningen. Daardoor wordt de grond optimaal benut én ook een aantrekkelijk stukje Katendrecht met combinatie van onderwijs, wonen en ontspannen. Zo stimuleren wij dat de mensen die in De Scharnier gaan wonen er ook kunnen werken en naar school gaan. Zo beperken we het reizen en maken wij een mooie plek aan het park en het water waar alle generaties Rotterdammers trots op kunnen zijn.  

Goed onderwijs en betaalbaar wonen

Een deel van de leerlingen van de Globetrotter krijgt nu les in noodlokalen. Dat is natuurlijk geen ideale en wenselijke situatie. Het doel is dan ook om de uitbreiding van de school de Globetrotter zo snel mogelijk te realiseren. Ook is er in Rotterdam een tekort aan betaalbare, energiezuinige gasloze woningen. Daarom is met Heijmans vastgoed een samenwerking aangegaan om boven de school zowel huur- als koopwoningen te gaan realiseren. De helft van de woningen is bestemd voor middenhuur en middenkoop, waarbij de huur- en koopprijs zijn gemaximaliseerd. Hiervoor heeft de gemeente Rotterdam duidelijke richtlijnen opgesteld. Wij sturen aanvullend op een voorkeursregeling, bij de eerste toewijzing van de woningen, aan mensen die al in de wijk wonen. Door gasloos te bouwen sluit het project aan bij de huidige doelstellingen van duurzaamheid, energietransitie en betaalbaarheid. Ook voor groen, biodiversiteit is veel aandacht in het plan, zowel op als rondom het gebouw in aansluiting op het bestaande Kaappark.

Betrokkenheid, communicatie en co-creatie

Gedurende de uitwerking van het plan De Scharnier hebben New Industry, Heijmans Vastgoed en Kraaijvanger door middel van informatieavonden de belanghebbenden zo vroeg en zoveel mogelijk betrokken bij de planvorming. Voor de herinrichting van de buitenruimte rondom. Het gebouw en de school nodigen wij de buurt graag uit om in co-creatie met de buurt een ontwerp voor de buitenruimte te maken dat bijdraagt aan een aantrekkelijker en veiligere plek. Hierbij is vooral ook aandacht voor verkeersveiligheid en het beperken van overlast door halen en brengen. Dit naar aanleiding van zorgen uit de buurt over o.a. bereikbaarheid, verkeersveiligheid. Ook zijn er zorgen over de hoogte van het gebouw en de effecten op de  bezonning.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 14 september jl. hebben wij dit nader aan de belanghebbenden toegelicht. Maar wij begrijpen dat dit veel informatie betreft; daarom hieronder een overzicht van de diverse communicaties en informatiemomenten aan de belanghebbenden in de buurt. Op deze manier kunt u het allemaal rustig bekijken en teruglezen.

OVERZICHT COMMUNICATIE 2021-2022

Onderaan de pagina kunt u alle informatie terugvinden via diverse downloads.

  • In opdracht van de initiatiefnemers heeft een deskundige, externe partij, RXN Projecten, in het najaar 2021 diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen in de wijk o.a. voorzitter Wijkraad, Humanitas, wijkmanager en directeur van het SS Rotterdam.
  • Op 10 mei 2022 is een uitnodigingsbrief voor een informatieavond verspreid door de gemeente Rotterdam.
  • Op deze eerste informatieavond op 23 mei 2022 voor de directe omgeving is de stand van zaken van het plan gepresenteerd aan de hand van informatiepanelen, met persoonlijke toelichting door de ontwikkelaars en de gemeente, waaronder de verantwoordelijk stedenbouwkundige, die uitleg en onderbouwing heeft gegeven over de hoogte van 55 meter. Daarbij was ruimte om vragen te stellen en zijn de aanwezigen gevraagd om hun mening, ideeën en suggesties rondom het plan te geven via notitieblaadjes. Tevens vroegen wij aanwezigen om deel te nemen aan een gesprekspanel (zgn. Scharnierpanel) in kleiner verband, om de aandachtspunten en zorgen van de bewoners te kunnen bespreken. Daarvoor hadden meerdere mensen zich ingeschreven met contactgegevens.
  • In de gemeentelijke nieuwsbrief Katendrecht van juli 2022 is ook aandacht besteed aan het project De Scharnier.
  • Op 14 juli 2022 is namens de initiatiefnemers een e-mail verstuurd aan de mensen die zich hadden aangemeld. Om ze te bedanken voor hun bijdrage en als aankondiging van de uitnodiging voor Scharnierpanel na de zomer.
  • Op 24 augustus 2022 is vanuit de initiatiefnemers een e-mail gestuurd met een uitnodiging voor een planpresentatie van het project. Deze is verstuurd aan de mensen die zich al hadden aangemeld. Later ontvingen wij nog meer aanmeldingen, waardoor wij de locatie hebben aangepast vanwege capaciteit.
  • Op 14 september 2022 is het eerste bijeenkomst gehouden met als doel de betrokkenen uit de buurt zo vroeg mogelijk te informeren over de stand van zaken. Op de avond is Het Verhaal van Scharnier toegelicht en het ontwerp van het gebouw. Gedurende de avond zijn vragen gesteld, waarvan een notitie gemaakt is.
  • Op 21 september 2022 is het voorlopig ontwerp van Scharnier gepresenteerd aan de commissie voor welstand en monumenten Rotterdam, waarbij door de commissie groen licht is gegeven voor de verdere uitwerking. De verslagen van deze en eerdere Welstand bijeenkomsten worden ook aan u beschikbaar gesteld via onderstaande downloads.
  • Op 17 en 21 november 2022 hebben de informatielabs plaatsgevonden op Katendrecht. Via de volgende link kunt u o.a. de verslaggeving van deze avonden van de gemeente Rotterdam volgen. De conclusies uit de enquêtes worden hier later aan toegevoegd.
  • Het ontwikkelteam is de laatste hand aan het leggen om de bouwvergunningsaanvraag van de Scharnier definitief in te dienen.

DOCUMENTEN

Bekijk hieronder alle informatie met betrekking tot de omwonenden informatieavonden. Aan de documenten kunnen geen rechten worden ontleend. 

CONTACT

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via [email protected]

Wil je niets missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief
✓ Als eerste op de hoogte van ontwikkelingen (zoals de verkoopprijs en nieuwe beelden) en events
✓ Nuttige informatie rondom het kopen van een nieuwbouwwoning

Lees alsjeblieft ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we omgaan met jouw persoonlijke informatie.